ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THI MÔN ĐỊA 9 CẢ NĂM

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Vô Thường st>
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:27' 06-12-2012
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 661
Số lượt thích: 0 người
Ngân hàng câu hỏi và bài tập MÔN ĐịA Lý 9 Cả NĂM
Câu 1: Trình bày về số dân và tình hình tăng dân số của nước ta
Câu 2: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nướ hiện nay? c ta?
Câu 3: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm những nội dung nào?
Câu 4: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.
Câu 5: Trình bày những ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế- xã hội đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
Câu 6: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp ở nước ta. Kể tên các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Trung du và mìên núi Bắc Bộ.
Câu 7: Trình bày về tài nguyên rừng của nước ta. Tại sao cần phải bảo vệ rừng?
Câu 8: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta?
Câu 9:Trình bày ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Câu 10: Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông -lâm- ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực- thực phẩm.
Câu 11: Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.
Câu 12: Trình bày về các phân ngành chính và phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực- thực phẩm ở nước ta.
Câu 13: Dựa vào nội dung bài học hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ ở nước ta?
Câu 14: Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?
Câu 15: Chứng minh rằng bưu chính viễn thông đang phát triển mạnh.
Câu 16: Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?
Câu 17: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?
Câu 18: Trình bày về hoạt động nội thương và ngoại thương của nước ta.
Câu 19: Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển du lịch?
Câu 20: Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 21: Vì sao việc phát triển KT, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 22: Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thuỷ điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?
Câu 23: Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông- lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 24: Điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã