Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

 • (Vô Thường)
 • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Lặng lẽ >

  70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)

  70_nam_tinh_ca_vn_500 

   

  * 6-Aug-09

  70 Năm Tình Ca  Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)
  Trích từ SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_01).mp3--> http://www.mediafire.com/file/z2dadmdvmnm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_02).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ztjni0z0zjh

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_03).mp3--> http://www.mediafire.com/file/lojnmwzz4im

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_04).mp3--> http://www.mediafire.com/file/jwnmfyzzkyz

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_05).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ndgdjngnmmn

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_06).mp3--> http://www.mediafire.com/file/jynn3kmkjqk

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_07).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ndj42zyyyqi

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_08).mp3--> http://www.mediafire.com/file/alznzygzgmy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_09).mp3--> http://www.mediafire.com/file/gtoyml2rqji

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_10).mp3--> http://www.mediafire.com/file/hwzm3d4mnnl

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_11).mp3--> http://www.mediafire.com/file/j0ydltzyzj2

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_12).mp3--> http://www.mediafire.com/file/umu3mznlmim

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_13).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mw5jngjwrnv

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_14).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zy4fnnntwim

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_15).mp3--> http://www.mediafire.com/file/gzwjnunwzmy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_16).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mmiggkdnm2n

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_17).mp3--> http://www.mediafire.com/file/dcygymgm5xt

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_18).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ghukdnnwmzk

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_19).mp3--> http://www.mediafire.com/file/tmijydl0mym

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_20).mp3--> http://www.mediafire.com/file/djgwictywuh

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_21).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zmjw0ijycgd

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_22).mp3--> http://www.mediafire.com/file/yyy2mqm2jnk

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_23).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mryjimm2kv5

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_24).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ktdi4dwutyy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_25).mp3--> http://www.mediafire.com/file/nzyqunnlm2n

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_26).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zmhuzgiyztz

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_27).mp3--> http://www.mediafire.com/file/hjrlvmtedz4

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_28).mp3--> http://www.mediafire.com/file/2ddiqqmmz2z

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_29).mp3--> http://www.mediafire.com/file/20nxw5endqd

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_30).mp3--> http://www.mediafire.com/file/jfydziz2nzq

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_31).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ijtzmtmwgij

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_32).mp3--> http://www.mediafire.com/file/w2rwqzjjwhj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_33).mp3--> http://www.mediafire.com/file/m3yngmmwwni

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_34).mp3--> http://www.mediafire.com/file/yzirlkmto5l

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_35).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mcdzdgumzw5

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_36).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zwmyyytmnez

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_37).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zjj0mo1n5ry

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_38).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zyqvanwmxwy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_39).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ymyjzmlyyz0

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_40).mp3--> http://www.mediafire.com/file/m02njoymne2

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_41).mp3--> http://www.mediafire.com/file/oy0ummmzoqc

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_42).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zrddyznzftm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_43).mp3--> http://www.mediafire.com/file/h0mwyozdygm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_44).mp3--> http://www.mediafire.com/file/n4jyqooiing

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_45).mp3--> http://www.mediafire.com/file/ukvzxwki3no

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_46).mp3--> http://www.mediafire.com/file/hlmmtyztdt2

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_47).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mozmygbuzcj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_48).mp3--> http://www.mediafire.com/file/zmdznmwmemn

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_49).mp3--> http://www.mediafire.com/file/jyndm2nyidw

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_50).mp3--> http://www.mediafire.com/file/yfdftn1nuxg

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_51).mp3--> http://www.mediafire.com/file/z0zomkwzmdt

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_52).mp3--> http://www.mediafire.com/file/imn14gfikx1

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_53).mp3--> http://www.mediafire.com/file/mqnmijjwdjo

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_54) Tram Tu Thieng_1.mp3--> http://www.mediafire.com/file/oehtytm3jiy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_54).mp3--> http://www.mediafire.com/file/dy4jtmmdghz

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_55) Tram Tu Thieng_2.mp3--> http://www.mediafire.com/file/tnwwwwuhkej

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_56) Truong Sa.mp3--> http://www.mediafire.com/file/dlygmmwymei

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_57) Tu Cong Phung.mp3--> http://www.mediafire.com/file/qkzmcjgduik

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_58) Trinh Cong Son_1.mp3--> http://www.mediafire.com/file/i2xntid5d2y

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_59) Trinh Cong Son_2.mp3--> http://www.mediafire.com/file/wtnnd2nzzmy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_60)_Le Uyen Phuong_1.mp3--> http://www.mediafire.com/file/tyaizjjhyyd

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_61)_Le Uyen Phuong_2.mp3--> http://www.mediafire.com/file/zmy02titltm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_62)_Vu Thanh An.mp3--> http://www.mediafire.com/file/m4nchfmzjny

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_63)_Ngo Thuy Mien.mp3--> http://www.mediafire.com/file/vudbdu1mufm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_64)_Ngo Thuy Mien tt.mp3--> http://www.mediafire.com/file/wgm1jmjgzzg

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_65)_Ban nhac tre Phuong Hoang.mp3--> http://www.mediafire.com/file/izyymwi5unq

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_65)_Ban nhac tre Phuong Hoang.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/ljmwnmtdznv

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_66)_Ban nhac tre Phuong Hoang (2).mp3 --> http://www.mediafire.com/file/akgzni3muyj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_67)_Duc Huy_Quoc Dung_Nam Loc_Tung Giang.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/tzmmzlfy11z

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_68)_Pham Duy.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/tkzy4mwyzwj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_69)_Pham Duy (phan 2).mp3 --> http://www.mediafire.com/file/oj3iyd3mzmm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_70)_Pham Duy (phan 3).mp3 --> http://www.mediafire.com/file/z1amgyk2nzd

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_71)_Pham Duy (phan 4).mp3 -->http://www.mediafire.com/file/mmwtqzn4mqy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_72) Tong ket phan 2 .mp3 --> http://www.mediafire.com/file/mtfgymm3zdg

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_73) Thoi ky hau 75 .mp3 --> http://www.mediafire.com/file/y4wz4tjznzm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_74) Thoi ky hau 75 .mp3 --> http://www.mediafire.com/file/xnyujqxwnzj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_Thoi ky hau 75 HTTho Anh B Pham Duy Song Ngoc.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/zti2143j4mz

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_ Thoi ky hau 75 Tram Tu Thieng .mp3 --> http://www.mediafire.com/file/yziyzdqnyzy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_76) Thoi ky sau 1975 -phan 4 Hoang Thi Tho Pham Duy Song Ngoc Anh Bang Dang Khanh.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/oj233mjwojj

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_77)_Tung Giang Duy Quang.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/mme1nz2yzre

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_78) Duc Huy.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/dzzjhwom1z5

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_79)_Tran Quang Nam Vu Tuan Duc Hoang Quoc Bao Marguerite Pham.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/lftnyieug0u

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_80) Viet Dung Nguyet Anh Duy Trac Tran Ngoc Son.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/zi0ngjimngm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_81) nhac si Dang Khanh.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/wmrydtu1mkc

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_82) Truc Ho.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/z5nleij5hn1

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_83) Le Tin Huong Trinh Nam Son.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/d2dzm2ojztm

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_84) Ngo Thuy Mieng.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/jwzmhjiutzo

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_85) Lam Phuong.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/yimnjwzngjy

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_86) Tu Cong Phung.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/mmkzy2may3d

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_87) Nguyen Dinh Toan.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/urminezxkmx

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_88) Nguyen Anh 9.mp3  -- > http://www.mediafire.com/file/winjd0m1g0y

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_89) Tran Quang Loc.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/ngz5hyuwwld

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_90) Nguyen Trung Cang Le Huu Ha.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/fy12wmwmynu

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_91) Bao Chan Bao Phuc.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/rmvzjtjzjhw

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_92) Thanh Tung Phu Quang va Quoc Bao.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/agmkcrzyth1

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_93) Ngoc Le Tran Tien.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/jzzm42omx0x

  Bay Muoi Nam Tinh Ca VN _HoaiNam_(Phan_94) So luot ve am nhac VN 34 nam 1975-2009.mp3 -- > http://www.mediafire.com/file/zyzmzgmyzzz


  Tham Khao (muốn download xin click bên trên, dưới đây chỉ là danh sách tham khảo thôi)

  Phần 01: 1930 Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thế Phong

  Phần 02  1940 Lê Thương

  Phần 03: Văn Cao phần 1

  Phần 04: Văn Cao phần 2

  Phần 05: Dương Thiệu Tước

  Phần 06: 1945-1946

  Phần 07: Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ

  Phần 08: Thế nào là nhạc tiền chiến

  Phần 09: Pham Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn

  Phần 10: Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ

  Phần 11: Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí

  Phần 12: Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương

  Phần 13: Đoàn Chuẩn - Từ Linh

  Phần 14: Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích

  Phần 15: Văn Giảng, Châu Kỳ

  Phần 16: Anh Việt, Lâm Tuyền

  Phần 17: Tổng kết giai đoạn 1938-1954

  Phần 18: Hoàng Trọng

  Phần 19: Ngọc Bích, Xuân Tiên

  Phần 20: Vũ Thành, Đan Thọ

  Phần 21: Phạm Duy

  Phần 22: Lê Trọng Nguyễn

  Phần 23: Hoàng Nguyên

  Phần 24: Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng

  Phần 25: Phạm Đình Chương 1

  Phần 26: Phạm Đình Chương 2

  Phần 27: Văn Phụng

  Phần 28: Hoàng Thi Thơ

  Phần 29: Nguyễn Văn Đông

  Phần 30: Tuấn Khanh

  Phần 31: Y Vân

  Phần 32: Anh Bằng

  Phần 33: Minh Kỳ

  Phần 34: Lê Dinh

  Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu

  Phần 36: Lam Phương

  Phần 37: Trúc Phương

  Phần 38: Huỳnh Anh

  Phần 39: Khánh Băng

  Phần 40: Duy Khánh

  Phần 41: Mạnh Phát

  Phần 42: Nhật Trường

  Phần 43: Hoài Linh

  Phần 44: Song Ngọc

  Phần 45: Nhật Ngân, Thanh Sơn

  Phần 46: Nguyễn Ánh 9

  Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu

  Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ

  Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu

  Phần 50: Cung Tiến phần 1

  Phần 51: Cung Tiến phần 2

  Phần 52: Thanh Trang, Anh Việt Thu

  Phần 53: Phạm Thế Mỹ

  Phần 54: Trầm Tử Thiêng Phần 1

  Phần 55: Trầm Tử Thiêng Phần 2

  Phần 56: Trường Sa

  Phần 57: Từ Công Phụng

  Phần 58: Trịnh Công Sơn Phần 1

  Phần 59: Trịnh Công Sơn Phần 2

  Phần 60: Lê Uyên Phương Phần 1

  Phần 61: Lê Uyên Phương Phần 2

  Phần 62: Vũ Thành An

  Phần 63: Ngô Thụy Miên Phần 1

  Phần 64: Ngô Thụy Miên Phần 2

  Phần 65: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 1

  Xuân Kỷ Sửu: Xuân Trong Tân Nhạc Viêt Nam

  Phần 66: Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng_Phần 2

  Phần 67: Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang

  Phần 68: Phạm Duy Phần 1

  Phần 69: Phạm Duy Phần 2

  Phần 70: Phạm Duy Phần 3

  Phần 71: Phạm Duy Phần 4

  Phần 72: Tổng Kết Thời Kỳ Thứ 2 Trong 70 Năm Tình Ca

   

  Giai Đoạn Sau 1975

  Phần 73: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1

  Phần 74: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2

  Phần 75: Trầm Tử Thiêng

  Phần 76: Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh

  Phần 77: Tùng Giang, Duy Quang

  Phần 78: Đức Huy

  Phần 79: Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm

  Phần 80: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác, Trần Ngọc Sơn

  Phần 81: Đăng Khánh

  Phần 82: Trúc Hồ

  Phần 83: Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền

  Phần 84: Ngô Thụy Miên

  Phần 85: Lam Phương

  Phần 86: Anh Bằng, Từ Công Phụng

  Phần 87: Nguyễn Đình Toàn

  Phần 88: Nguyễn Ánh 9

  Phần 89: Trần Quang Lộc

  http://sites.google.com/site/quanvenduong2/Home/tan-nhac-va-slide-show

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Văn Hữu @ 19:26 21/06/2011
  Số lượt xem: 4402
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar
  CHÚC T HÈ VUI NGHE!
   
  Gửi ý kiến

  CLICK VỀ ĐẦU TRANG